26 พ.ย. 2566 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 52 ปี

26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 52 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมพิธี

ภาพปรธานพิธี อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพประธานพิธี อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 52 ปี 
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 52 ปี

ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 52 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถ ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ อุทิศตนในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาพศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2566 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 52 ปี
ภาพศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2566 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 52 ปี

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณ : เพจ PR Ramkhamhaeng University