2 ส.ค. 2565 วันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.09 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติและบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง จัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมีพิธีมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักหอสมุดกลาง ดำเนินการมอบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

การจัดงานวันสถาปนาฯ นี้ สำนักหอสมุดกลางจัดขึ้นทุกปี เพื่อระลึกถึงวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งเปิดให้บริการพร้อมกับการเปิดบรรยายของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 2 สิงหาคม 2514 ปัจจุบันครบรอบ 51 ปี

ภาพพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ลานพ่อขุนรามคำแหง ประจำปี 2565
ภาพพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565
ภาพผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

ภาพผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565 ถ่ายภาพกับอธิการบดีหลังจากรับของที่ระลึก
ภาพผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ถ่ายภาพกับอธิการบดีหลังจากพิธีมอบของที่ระลึก

หลังพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1  ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง และจัดพิธีสงฆ์ ทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1  ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
รัชกาลที่ 1  ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1
ภาพพิธีสงฆ์ ทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ 9 รูป ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3
ภาพพิธีสงฆ์ ทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ 9 รูป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3

รายงานและภาพ : กลุ่มพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด