5 ธ.ค. 2558 โรงทานเฉลิมพระเกียรติและพิธีจุดเทียนถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5 ธันวาคม 2558 เวลา 16.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมกิจกรรมโรงทานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพสำนักหอสมุดกลางร่วมงานโรงทานเฉลิมพระเกียรติและพิธีจุดเทียนถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (5 ธ.ค. 2558 ) ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานโรงทานเฉลิมพระเกียรติและพิธีจุดเทียนถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (5 ธ.ค. 2558 )

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน บุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคณะ สำนัก นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และประชาชนทั่วไป โรงทานเฉลิมพระเกียรติฯ บริการอาหาร เครื่องดื่ม และของดีประจำจังหวัดแก่ชาวรามคำแหงและประชาชนที่มาร่วมงาน จำนวน 89 ร้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณริมสระน้ำ และด้านหน้าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เวลา 19.00 น. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งกำหนดการเดิมพิธีนี้จัด ณ มณฑลพิธี หน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องจากมีฝนตกหนัก จึงย้ายเข้าไปจัดภายในอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


รายงานโดย : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ถ่ายภาพโดย : รติรัตน์ แก้วแบน งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด