5 ธ.ค. 2552 ชาวรามคำแหง ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

5 ธันวาคม 2552 เวลา 18.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทุกคณะ สำนัก และนักศึกษา ประชาชนทั่วไป


ถ่ายภาพและรายงานโดย: งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด