4 ธ.ค. 2552 ชาวรามคำแหง ร่วมงานโรงทานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม

4 ธันวาคม 2552 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานโรงทานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทุกคณะ สำนัก และสาขาวิทยบริการ  แจกอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับนักศึกษาประชาชนทั่วไป


ถ่ายภาพและรายงานโดย งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด