28 ก.ค. 2557 การเสวนา เรื่อง “อ่านอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” กับ โอม (ณภัทร ศิรินิล) : The Voice Thailand 2 ในงานงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2557

28 กรกฎาคม 2557 บรรยากาศงานสัปดาห์ห้องสมุดวันแรก นักศึกษาและผู้สนใจ ร่วมฟังเสวนา เรื่อง “อ่านอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” กับ โอม (ณภัทร ศิรินิล) : The Voice Thailand 2 พิธีกรดำเนินรายการ คือ นางสาวดวงพร วงศ์ประดิษฐ์ ในการเสวนาในครั้งนี้ โอมได้ฝากข้อคิดสำหรับน้อง ๆ นักศึกษา ว่า “ในชีวิตช่วงที่เป็นนักศึกษา เป็นชีวิตที่อิสระที่สุด คุณจะจบไปเพื่อให้ได้ใบปริญญาแค่กระดาษแผ่นเดียว หรือจะจบไปกับสิ่งที่คุณชอบทำในช่วงชีวิตที่เป็นนักศึกษา สำหรับเขาเอง การแบ่งเวลาในการเรียนและกิจกรรมการฝึกเล่นดนตรีที่เขาชอบทำ เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดี และได้กลายมาเป็นอาชีพที่เขาทำในปัจจุบัน อย่างมีความสุข”

สัปดาห์ห้องสมุด-เสวนา เรื่อง "อ่านอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ" กับ โอม (ณภัทร ศิรินิล) : The Voice Thailand 2 ( 28 ก.ค. 2557)
สัปดาห์ห้องสมุด-เสวนา เรื่อง “อ่านอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” กับ โอม (ณภัทร ศิรินิล) : The Voice Thailand 2 ( 28 ก.ค. 2557)

ถ่ายภาพและรายงาน : งานพัฒนาเว็บไซต์ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด