26 พ.ย. 2566 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 52 ปี

26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 52 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Read more