Tag Archives: เรือนจำ

วันที่ 3 ต.ค. 2560 บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดพร้อมปัญญา

วันที่ 3 ต.ค. 2560 บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดพร้อมปัญญา

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้คัดเลือกหนังสือสภาพดี และซ้ำซ้อนจำนวนหนึ่ง จึงติดต่อบริจาคให้กับ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำมีนบุรี” ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เป็นจำนวน 322 เล่ม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานต่อไป

ข้อมูลโดย : มาโนช ผาทำ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

เดือนมิถุนายน 2556 บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดพร้อมปัญญา

เดือนมิถุนายน 2556 บริจาคหนังสือให้กับเรือนจำกลางบางขวางเดือนมิถุนายน 2556 งานบริจาคและแลกเปลี่ยนทรัพยากรห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้บริจาคหนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย หนังสือธรรมะ ตำราเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง หนังสือบันเทิงคดีและนวนิยาย และหนังสือทั่วไป ให้กับห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำกลางบางขวาง  เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดพร้อมปัญญา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดพร้อมปัญญา

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำกลางบางขวาง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป