Tag Archives: อภินันทนาการ

เดือนมกราคม 2566 รับมอบหนังสือจากโครงการ “ชุมชนอุดมปัญญา” ของบริษัท มติชน จำกัด

ภาพนายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ประสานงาน และรับมอบหนังสือจากโครงการ “ชุมชนอุดมปัญญา” ของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ภาพนายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ผู้รับมอบหนังสือจากโครงการ “ชุมชนอุดมปัญญา” ของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ได้รับมอบหนังสือจากโครงการ “ชุมชนอุดมปัญญา” ของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จำนวน 25 รายการ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า ของนักศึกษา คณาจารย์ รวมทั้งผู้ใช้บริการทั่วไป Continue reading เดือนมกราคม 2566 รับมอบหนังสือจากโครงการ “ชุมชนอุดมปัญญา” ของบริษัท มติชน จำกัด