Tag Archives: วิศาล พงศกร

9 มิ.ย. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากคุณวิศาล พงศกร (อุ้ย HR)

ภาพปกหนังสือเรื่อง RESUME ทำเองง่ายได้งานดี๊ดี
ภาพปกหนังสือเรื่อง RESUME ทำเองง่ายได้งานดี๊ดี

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับมอบหนังสือ “RESUME ทำเอง ง๊ายง่าย ได้งาน ดี๊ดี” จำนวน 5 เล่ม และหนังสือ “สัมภาษณ์งาน ฝึกเอง ง๊ายง่าย ได้งาน ดี๊ดี” จำนวน 5 เล่ม Continue reading 9 มิ.ย. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากคุณวิศาล พงศกร (อุ้ย HR)