Tag Archives: ประเทศฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์

วันที่ 26 ก.พ. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หนังสือได้รับบริจาค จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองฯวันที่ 26 ก.พ. 2558 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือบริจาคที่น่าสนใจ จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 1 ชุด จำนวน 4 ชื่อเรื่อง ดังนี้ Continue reading วันที่ 26 ก.พ. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง