Tag Archives: นีล เกแมน

วันที่ 17 ก.พ. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ ผจญภัยในสุสาน

ผจญภัยในสุสานวันที่ 17 ก.พ. 2558 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือผจญภัยในสุสาน

ชื่อหนังสือ : ผจญภัยในสุสาน

สาระสังเขป : เรื่องราวของเด็กชายในบอดี้โอเวนส์ ซึ่งโตขึ้นมาในสุสานและได้รับการเลี้ยงดูโดยเหล่าวิญญาณ แถมยังมีผู้ปกครองซึ่งไมได้อยู่ทั้งในโลกของคนเป็นหรือคนตายเสียอีก Continue reading วันที่ 17 ก.พ. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ ผจญภัยในสุสาน