Tag Archives: จดหมายเหตุ

8 ธ.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ (ขวา) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ (ขวา) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ ได้มอบหนังสือ “หอจดหมายเหตุต่างประเทศ ทูลกระหม่อมอาจารย์” จำนวน 1 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ Continue reading 8 ธ.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ได้รับบริจาคหนังสือ จากสำนักหอจดหมายเหตุ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 สำนักหอจดหมายเหตุ บริจาคหนังสือจดหมายเหตุฯ

สำนักหอจดหมายเหตุ บริจาคหนังสือจดหมายเหตุ ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีให้กับสำนักหอสมุดกลาง จำนวน 5 เล่ม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ออกรับหนังสือจดหมายเหตุฯ

ภาพหนังสือออกรับหนังสือจดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 35 เล่ม ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ที่มาภาพ : http://www.flickr.com/photos/shutterhacks/4474421855/