Tag Archives: การจัดโปรแกรม พลศึกษาในโรงเรียน

16 ม.ค. 2567 ได้รับมอบหนังสือ จากอาจารย์ ดร.พิชญ์นิตา สองสนู

ภาพอาจารย์ ดร.พิชญ์นิตา สองสนู (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากร เป็นผู้รับมอบ
ภาพอาจารย์ ดร.พิชญ์นิตา สองสนู (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากร เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบหนังสือ “การจัดโปรแกรม พลศึกษาในโรงเรียน” จำนวน 2 เล่ม จากอาจารย์ ดร.พิชญ์นิตา สองสนู อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน Continue reading 16 ม.ค. 2567 ได้รับมอบหนังสือ จากอาจารย์ ดร.พิชญ์นิตา สองสนู