เดือนมิถุนายน 2556 มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้

เดือนมิถุนายน 2556 มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้งานบริจาคและแลกเปลี่ยนทรัพยากรห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ (Recycle Paper For Trees) เพื่อจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดย ในเดือนมิถุนายน 2556 ได้ทำการมอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ เป็นจำนวน 588 เล่ม