เดือนมีนาคม 2556 มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้

เดือนมีนาคม 2556 มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้งานบริจาคและแลกเปลี่ยนทรัพยากรห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ (Recycle Paper For Trees) เพื่อจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และในเดือนมีนาคม 2556 ได้ทำการมอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ เป็นจำนวน 798 เล่ม