วันที่ 5 พ.ย. 2563 ออกรับหนังสือบริจาค จากมูลนิธิสยามกัมมาจล

วันที่ 5 พ.ย. 2563 ออกรับหนังสือบริจาค จากมูลนิธิสยามกัมมาจล

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ได้ออกรับหนังสือบริจาค สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ (ฉบับเพิ่มเติม)” จัดพิมพ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 จำนวน 2 ชุด จากมูลนิธิสยามกัมมาจล โดยมี นายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบหนังสือดังกล่าว

ข้อมูลโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ