วันที่ 30 ก.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค จากพันตำรวจโท สุภรณ์ กิจชมภู อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วันที่ 30 ก.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค จากพันตำรวจโท สุภรณ์ กิจชมภู อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 พันตำรวจโท สุภรณ์ กิจชมภู อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้มอบหนังสือตำรา “บทบาทของพนักงานสอบสวนในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (The interrogator roles in the mediation)” จำนวน 2 เล่ม ให้กับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการค้นคว้า ศึกษา วิจัย ของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป โดยมี นายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ ของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 30 ก.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค จากพันตำรวจโท สุภรณ์ กิจชมภู อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

พันตำรวจโท สุภรณ์ กิจชมภู ผู้เขียนหนังสือดังกล่าว มีความประสงค์ในการจัดทำเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจหน้าที่และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประชาชน รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่สังคมและชุมชน ทั้งยังอาจเป็นประโยชน์แก่ประชาชนซึ่งมีความสนใจในเรื่องบทบาทและหน้าที่ตามกฎหมาย ในเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ให้สามารถใช้ศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตน

ข้อมูลโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ