วันที่ 2 ธ.ค. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ หากเพียงแต่จะรู้

วันที่ 2 ธ.ค. 2558 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือบริจาคที่น่าสนใจเรื่อง “หากเพียงแต่จะรู้

หากเพียงแต่จะรู้

สาระสังเขป : นวนิยาย “หากเพียงแต่จะรู้”  ได้รับรางวัลชมเชยแว่นแก้ว ประจำปี 2557 ประเภทนวนิยายสำหรับผู้ใหญ่ นำเสนอเรื่องราว ความจริง ความฝัน เรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับอดีต นวนิยายเล่มนี้ได้ถ่ายทอดความอ่อนไหว บอบบางและเบาหวิวของจิตใจมนุษย์ได้อย่างละเมียดละไม

บรรณานุกรม

พรทิพย์ พรมประโคน. (2558). หากเพียงแต่จะรู้. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์.

ข้อมูลโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ