อาหารไทย (ภูมิแผ่นดินไทย เล่ม ๖)

อาหารเป็นวัฒนธรรมสำคัญของมนุษย์ทุกชนชาติ อาหารไทยเป็นทั้งวัฒนธรรมอันมีคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์ไทย ซึ่งทำให้คนต่างประเทศรู้จักแผ่นดินไทยมากขึ้น การรับเอาวัฒนธรรม การกินของต่างชาติเข้ามาผสมผสาน ดัดแปลง คิดค้นเทคนิคการปรุงรสให้เหมาะกับรสชาติคนไทย ทำให้เกิดตำรับอาหารใหม่ๆ มากมายกลายเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ

ชื่อเรื่อง: อาหารไทย (ภูมิแผ่นดินไทย เล่ม ๖)

จัดพิมพ์โดย: บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

  • วัฒนธรรมข้าว รากฐานอาหารไทย  หน้า    ๔
  • สำรับอาหารล้านนาไทย  หน้า    ๘
  • เปิดสำรับอาหารอีสาน  หน้า  ๒๒
  • สำรับอาหารภาคกลาง  หน้า  ๒๘
  • ย้อนรอยสำรับอาหารภาคใต้  หน้า  ๔๒
  • ขนมไทย วัฒนธรรมไทย  หน้า  ๕๒
  • ครัวไทยสู่สากล  หน้า  ๕๖

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ