สำรับไทย สู่ครัวโลก Thai favourites to world kitchen

หนังสือ “สำรับไทย สู่ครัวโลก” เล่มนี้ ผู้จัดทำได้เขียนเป็น 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น โดยในสูตรแต่ละสูตรจะเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ซึ่งกล่าวถึงรสชาติของเมนูนั้นๆ พร้อมส่วนผสม และวิธีการปรุงเคล็ดลับต่างๆ แล้วตามด้วยภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น มีรูปภาพประกอบการทำ ทุกขั้นตอน ซึ่งถ้าผู้อ่านที่ยังไม่เคยทำอาหารถ้าได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็น่าจะทำได้ดี ไม่แพ้คนที่เคยทำเป็นประจำทีเดียว

ชื่อเรื่อง: สำรับไทย สู่ครัวโลก Thai favourites to world kitchen

ผู้แต่ง: วันดี ณ สงขลา

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1