โครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบคอมพิวเตอร์

โครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบคอมพิวเตอร์นี้ ให้ความรู้พื้นฐานทั่วไป แสดงขั้นตอนการสร้าง โครงสร้างข้อมูล ตลอดจนการศึกษากลไกลของแบบการคำนวณสำหรับปัญหาหนึ่งๆ อย่างชัดเจน โดยอาศัยรูปภาพประกอบ ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ถ่องแท้ในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ ตัวอย่างจำนวนมากก็ได้สอดแทรกไว้ เพื่อเพิ่มความชำนาญในการใช้เทคนิคที่อธิบายในแต่ละหัวข้อ รวบรวมไว้ในบทสุดท้ายของหนังสือ ซึ่งแบบฝึกหัดจะมีประโยชน์มากในแง่ที่สามารถเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ เนื้อหาเขียนให้เป็นกลางมาก และเน้นใช้ศัพท์ไทยๆ ที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ และนักคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: โครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบคอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง: สุชาย ธนวเสถียร, วิชัย จิวังกูร

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • บทที่ 1 พื้นฐานความรู้ทั่วไป  หน้า    11
  • บทที่ 2 โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์  หน้า   22
  • บทที่ 3 โครงสร้างข้อมูลแบบสแตกและคิว  หน้า   49
  • บทที่ 4 โครงสร้างข้อมูลแบบลิงค์ลิสต์  หน้า   55
  • บทที่ 5 โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้  หน้า   85
  • บทที่ 6 การค้นหาข่าวสาร  หน้า 114
  • บทที่ 7 การเรียงข้อมูล  หน้า 152
  • บทที่ 8 ภาคแบบฝึกหัด  หน้า 171

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน