ทำทุกอย่างได้ ในคอมพิวเตอร์

ทำทุกอย่างได้ ในคอมพิวเตอร์เป็นการแนะนำการติดตั้ง และใช้งานเบื้องต้น ติดต่อใช้งานอินเตอร์เน็ต ฝึกฝนทักษะกับงานประเภทต่างๆ และการแก้ปัญหา รวมทั้งการประยุกต์ใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในชีวิตจริง ให้คำอธิบายอย่างละเอียด พร้อมภาพประกอบ

ชื่อเรื่อง: ทำทุกอย่างได้ ในคอมพิวเตอร์

จัดทำโดย: สำนักพิมพ์รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ