25 ทิป & เทคนิคการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยวิชวลเบสิก

 

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียนเอง โดยผู้เขียนได้ทำงานกับโปรแกรมนี้มานาน ท่านที่เขียนโปรแกรมด้วยภาษาวิชวลเบสิก พอจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าการเขียนโปรแกรมในลักษณะการนำคอนโทรลชนิดต่าง ๆ มาวาดเพื่อออกแบบหน้าตาแอพพลิเคชั่น ที่เรียกว่า กราฟฟิกยูสเซอร์อินเตอร์เฟส โปรแกรมวิชวลเบสิกยังคงรักษาเอกลักษณ์เด่นไว้เป็นอย่างดี คือสามารถที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงง่ายต่อการเรียนรู้ และทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว โดยเนื้อหาในเล่มได้แนะนำเทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาวิชวาลเบสิก เน้นการนำเสนอเทคนิคที่เข้าใจง่าย ใช้ภาษาตรงประเด็น ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจเทคนิคการพัฒนาโปรแกรมด้วยโปรแกรมวิชวลเบสิก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของท่านไห้ออกมาสมบูรณ์แบบได้ตามต้องการ

ชื่อเรื่อง: 25 ทิป & เทคนิคการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยวิชวลเบสิก

ผู้แต่ง: ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • บทที่ 1 เริ่มเล่นโปรแกรมวิชวลเบสิก แบบนักเขียนโปรแกรม  หน้า     1
  • บทที่ 2 จับจุดการใช้งานโปรแกรมวิชวลเบสิกอย่างมีเทคนิค  หน้า   45
  • บทที่ 3 รู้จักการใช้งานคอนโทรล ( Controls ) ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง  หน้า   79
  • บทที่ 4 หน้าต่างคุณสมบัติ ( Properties ) และอีเว็นต์  หน้า   97
  • บทที่ 5 ทบทวนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างมือใหม่ หัดเขียน ทำไปลองไป  หน้า   97
  • ทิปและเทคนิควิชวลเบสิก  หน้า 147

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน