1001 เทคนิคใช้คอมพิวเตอร์แบบมืออาชีพ

หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ โดยให้รู้จักว่ากลไกการทำงานของเครื่องพิมพ์ จอมอนิเตอร์และส่วนประกอบอื่น ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์

ส่วนที่ 2 เรียนรู้เกี่ยวกับวินโดวส์ วิธีการการใช้งานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 3 ว่าด้วยเรื่องของ ซอฟต์แวร์ บอกถึงเค็ดลับและเรียนรู้คุณสมบัติต่างๆ ของโปรแกรมที่ใช้กันทั่วไปและโปรแกรมใหม่ ๆ

ส่วนที่ 4 เป็นเรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต โดยจะแนะนำผู้อ่านเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ และบอกคุณสมบัติที่มี ประโยชน์ของเว็บไซต์เหล่านั้น

ชื่อเรื่อง: 1001 เทคนิคใช้คอมพิวเตอร์แบบมืออาชีพ

จัดทำโดย: บริษัทรีดเดอร์ส ไดเจส (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • คอมพิวเตอร์ของคุณ  หน้า 14
 • ส่วนประกอบพื้นฐาน  หน้า 24
 • อุปกรณ์เพิ่มเติม  หน้า 36
 • นอกเหนือจากเครื่องตั้งโต๊ะ  หน้า 48
 • การดูแลจัดการ  หน้า 56
 • การจัดระบบข้อมูล  หน้า 88
 • ซอฟต์แวร์สำหรับวินโดว์  หน้า 98
 • การทำงานกับข้อความ  หน้า 122
 • การสร้างเอกสาร  หน้า 158
 • เพื่อความสนุก  หน้า 184
 • การทำงานกับรูปภาพ  หน้า 188
 • บริหารการเงิน  หน้า 198
 • ตัวช่วยสารพัดประโยชน์  หน้า 200
 • เข้าสู่โลกออนไลน์  หน้า 216
 • พื้นฐานเว็บ   หน้า 220
 • เปิดโลกของเว็บ  หน้า 234
 • การใช้อินเทอร์เน็ต  หน้า 256
 • ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ  หน้า 270
 • การติดต่อสื้อสาร  หน้า 316
 • อภิธานศัพท์  หน้า 336
 • ดัชนี  หน้า 342
 • Acknowledge  หน้า 356

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน