การใช้งาน Windows 2000 Server ภาคปฏิบัติ

Windows 2000 Server เป็นระบบปฏิบัตการเน็ตเวิร์กตัวล่าสุดที่ไมโครซอฟท์สร้างขึ้นมา สำหรับ Active Directory โดยเฉพาะ ช่วยให้การควบคุมดูแลเครื่องไคลเอนต์ และทรัพยากร บนโดเมนสะดวกและรวดเร็วขึ้น สนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ IIS ซึ่งทำงานร่วมกับ WINS และ DNS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการสื่อสารระยะไกลจะมี เซอร์วิส RRAS (Pouting Remote Access Service) คอยให้บริการ รวมทั้งยังมีระบบ เครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน VPN (Virtual Private Network) เอาไว้ป้องกันข้อมูล ที่เป็นความลับจากแฮกเกอร์

สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีสาขาอยู่ตามต่างจังหวัด-ภูมิภาคสามารถจะให้ Site Management ในการจัดการ และบริหารได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้น จากประสบการณ์จริงของผู้เขียนจากการออกแบบ วางระบบเน็ตเวิร์ก และติดตั้ง Windows 2000 Server ให้กับบริษัท และหน่วยงานต่างๆ โดยจะเป็นการถ่ายทอด ประสบการณ์ให้ผู้อ่านได้ทราบและสามารถนำไปใช้งานได้จริง

ชื่อเรื่อง: การใช้งาน Windows 2000 Server ภาคปฏิบัติ

ผู้แต่ง: บัณฑิต จามรภูติ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำ  หน้า 7
 • บทที่ 1 ฟีเจอร์ใหม่บน Windows 2000 Server  หน้า 19
 • บทที่ 2 พื้นฐานของ Active Directory  หน้า 27
 • บทที่ 3 ระบบเน็ตเวิร์คพื้นฐาน  หน้า 39
 • บทที่ 4 การติดตั้ง Windows 2000 Server  หน้า 57
 • บทที่ 5 การสร้าง และจัดการยูสเซอร์แอคเคานต์  หน้า 95
 • บทที่ 6 การบริหารจัดการฮาร์ดดิสก์  หน้า 149
 • บทที่ 7 การแบ๊กอัปและรีสโตร์ข้อมูล  หน้า 179
 • บทที่ 8 การจัดการไฟล์และพริ้นเซิร์ฟเวอร์  หน้า 205
 • บทที่ 9 การบริหารและจัดการเซิร์ฟเวอร์  หน้า 261
 • บทที่ 10 การให้บริการอินเทอร์เน็ต/อินทราเน็ต  หน้า 293
 • บทที่ 11 บริการเชื่อมต่อระยะไกลของ Window 2000  หน้า 341
 • บทที่ 12 การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์  หน้า 373

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน