การใช้งาน Windows 2000 Server ภาคปฏิบัติ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
Windows 2000 Server เป็นระบบปฏิบัตการเน็ตเวิร์กตัวล่าสุดที่ไมโครซอฟท์สร้างขึ้นมา สำหรับ Active Directory โดยเฉพาะ ช่วยให้การควบคุมดูแลเครื่องไคลเอนต์ และทรัพยากร บนโดเมนสะดวกและรวดเร็วขึ้น สนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ IIS ซึ่งทำงานร่วมกับ WINS และ DNS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการสื่อสารระยะไกลจะมี เซอร์วิส …