มหัศจรรย์น้ำมันหอมระเหย

หนังสือ “มหัศจรรย์น้ำมันหอมระเหย” เล่มนี้ เมื่อได้อ่านแล้วจะได้รับความรู้ขั้นพื้นฐาน ของน้ำมันหอมระเหย โดยเฉพาะผู้ที่สนใจเรื่องธรรมชาติบำบัดโดยจะได้รู้หลักการใช้ เบื้องต้น การหวนคืนสู่ความเป็นธรรมชาติบำบัด การรักษาสุขภาพในเชิงป้องกัน เพื่อได้มาซึ่งสุขภาพที่ดีและประหยัด ทำให้รู้จักอโรมาเธอราพีอย่างแท้จริง ซึ่งหัวใจสำคัญของศาสตร์แห่งอโรมาเธอราพี ก็คือ กลิ่นที่ได้จากน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากธรรมชาติแท้ ๆ ซึ่งจะต้องใช้ให้ถูกต้อง และถูกวิธี จึงจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง จึงนับว่าหนังสือเล่มนี้ เหมาะจะเป็นคู่มือ สำหรับผู้รักความงาม เป็นคู่มือในการเลือกใช้กลิ่นหอม การเรียนรู้การใช้น้ำมันหอม ตามหลักอายุรเวทได้อย่างถูกต้องและดีต่อตัวผู้อ่านเอง

ชื่อเรื่อง: มหัศจรรย์น้ำมันหอมระเหย

ผู้แต่ง: อรชร เอกภาพสากล

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • บทนำ  หน้า     6
 • 1. รู้จักอโรมาเธอราพีที่แท้จริง  หน้า     8
 • 2. รอยทางแห่งความหอม  หน้า   11
 • 3. น้ำมันหอมระเหย Essential Oil  หน้า   31
 • 4. อานุภาพแห่งความหอม  หน้า   51
 • 5. ทฤษฎีการใช้น้ำมันหอมตามหลักธาตุเจ้าเรือน  หน้า   66
 • 6. สัมผัสตัวตนของน้ำมันหอมระเหย  หน้า   75
 • 7. เทคนิคการใช้น้ำมันหอมระเหย  หน้า 128
 • 8. การเลือกใช้น้ำมันหอมตามอาการ  หน้า 145
 • 9. แนะนำแหล่งเลือกซื้อน้ำมันหอมระเหย  หน้า 180
 • 10. คุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำมันหอมระเหยในเมืองไทย  หน้า 182