รู้เรื่องรถกับพัฒนเดช # 2 ขับรถอย่างปลอดภัย

ในโลกปัจจุบันรถยนต์กลายเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิต และความปลอดภัย ในการใช้รถของทุกคนเป็นสิ่งที่คนต่างถามหา เพราะว่ากันว่าความเสียหายด้านชีวิตของผู้คน ที่เกิดจากอุบัติเหตุยานยนต์ มีจำนวนมากกว่าผู้ที่เสียชีวิตในสงครามโลกทั้งสองครั้งรวมกันเสียอีก

ดังนั้นเพื่อตัดปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้รถแล้ว หนังสือเล่มนี้น่าจะเหมาะแก่คนขับรถทุกคน เพราะได้รวบรวมเทคนิคการขับรถอย่างไรให้ปลอดภัย การใช้รถอย่างมีมารยาท ระบบความปลอดภัยภายในรถ การดูแลรักษารถ การล้างรถ การรักษากระจกรถยนต์ ตลอดจนข้อแนะนำสำหรับผู้ที่ซื้อรถใหม่ว่าควรจะต้องทำอย่างไรบ้าง เป็นทางเลือก ให้ผู้ขับรถยนต์ได้สร้างเสริมความรู้ได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: รู้เรื่องรถกับพัฒนเดช # 2 ขับรถอย่างปลอดภัย

ผู้แต่ง: พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • ขับอย่างไรให้ปลอดภัย  หน้า     10
  • รอบรู้เรื่องรถยนตร์  หน้า     40
  • ระบบความปลอดภัยภายในรถ  หน้า     58
  • การใช้รถอย่างมีมารยาท  หน้า     93
  • การดูแลรักษารถ  หน้า   113
  • เทคนิคการล้างรถ  หน้า   127
  • การดูและรักษากระจกรถยนตร์  หน้า   137
  • เปรียบเทียบรถและเครื่องยนตร์  หน้า   147
  • สิทธิเจ้าของรถ  หน้า   173

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน