ดนตรีเป็นยาวิเศษ

ดนตรีเป็นยาวิเศษ

หนังสือเรื่อง “ดนตรีเป็นยาวิเศษ” เล่มนี้ “คุณบัณฑิต อึ้งรังษี” วาทยกรระดับโลก ได้รวบรวม และแปลผลงานวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับดนตรีที่น่าสนใจ เพื่อบอกเล่าประโยชน์ของการฟัง และการเล่นดนตรีในด้านต่าง ๆ ถึง 100 ประการ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมอง ประโยชน์ต่อสุขภาพ ประโยชน์ต่ออารมณ์ รวมถึงประโยชน์อื่น ๆ อาทิ การเพิ่มผลผลิตของพืช การลดอาชญากรรม การกระตุ้นการจับจ่าย และอีกมากมายที่สามารถนำมาปฏิบัติอย่างได้ผล ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาที่กระชับ อ่านง่าย พร้อมสอดแทรกที่มาและข้อมูลพิเศษเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเพิ่มเติม

ชื่อเรื่อง: ดนตรีเป็นยาวิเศษ

ผู้แต่ง: บัณฑิต อึ้งรังษี

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • ประโยชน์ของการฟังดนตรี
  • ประโยชน์ต่อสมอง
  • ประโยชน์ต่อสุขภาพ
  • ประโยชน์ต่ออารมณ์
  • ประโยชน์อื่น ๆ
  • ประโยชน์ของการเรียน / เล่นดนตรี
  • ภาคผนวก

เรียบเรียงข้อมูลโดย: วสันต์ สระพัง งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ