ความรู้เรื่องโรค ทางแก้ ดูแล ป้องกัน

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพโดยวิธีมาตรฐาน และทางเลือกอื่นๆในแนวธรรมชาติ วิธีการวินิจฉัยโรค การตัดสินใจดำเนินขั้นตอนการรักษา ขั้นตอนการดูแลตนเอง คำถามที่อาจต้องถามแพทย์ ตัวอย่างประวัติผู้ป่วย บทบาทของการทดลอง และการรักษาแบบใหม่ การฝังเข็ม หรือการฝึกโยคะ และอื่นๆ แหล่งข้อมูลสถานพยาบาล ให้ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ขององค์กร สมาคม และกลุ่มงาน หรือกลุ่มงานช่วยเหลือตนเอง เพื่อสะดวกในการสอบถามข้อมูล

ชื่อเรื่อง: ความรู้เรื่องโรค ทางแก้ ดูแล ป้องกัน

จัดพิมพ์โดย: บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • บทนำ     หน้า 8
 • ภาพรวมของร่างกายมนุษย์     หน้า 9
 • สู่โลกการบำบัดรักษา     หน้า 22
 • ทางเลือกใหม่ในการรักษา     หน้า 22
 • ระบบการแพทย์ในยุคเปลี่ยนผ่าน     หน้า 22
 • กระบวนการวินิจฉัยโรค     หน้า 23
 • การแพทย์แผนปัจจุบัน     หน้า 24
 • ห้องปฏิบัติทางการแพทย์     หน้า 26
 • เวชศาสตร์นิวเคลียร์     หน้า 27
 • จิตเวชและจิตบำบัด     หน้า 28
 • การช็อกไฟฟ้า     หน้า 29
 • วิธีรักษาใหม่ๆ หรือที่ยังอยู่ในขั้นทดลอง     หน้า 30
 • ..
 • การบำบัดทางจิตวิญญาณ     หน้า 59
 • โยคะและการบำบัดโดยการเคลื่อนไหวอื่นๆ     หน้า 60
 • บทบาทของกายภาพบำบัด     หน้า 61
 • แอโรบิคเสริมสุขภาพ     หน้า 61
 • แนวทางในการบำบัดรักษา     หน้า 62
 • สัญญาณและอาการต่างๆ     หน้า 63
 • โรคต่างๆ เรียงตามอักษร ก-ฮ     หน้า 65-443
 • ยาและการใช้ยา     หน้า 444
 • บทสรุปเรื่องยา     หน้า 448
 • ภาคผนวก
 • แหล่งข้อมูลสุขภาพ     หน้า 462
 • ดัชนี     หน้า 465

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ