จน–เครียด–เก็บตังค์สิ

จน--เครียด--เก็บตังค์สิ

ต้องยอมรับว่า เป็นยุคสมัยที่กระแสการออม และการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงถูกพูดถึงในวงกว้างมากขึ้นจึงนับว่าเป็นข่าวดีไม่น้อย แม้ในโลกแห่งความเป็นจริง “คนไม่มีเงินออม” ก็ตาม แต่หวังว่ากระแสดี ๆ ที่ทุกฝ่ายกำลังช่วยกันรณรงค์แบบนี้ จะทำให้สัดส่วนของคนมีเงินออมแซงคนไม่มีเงินออมขึ้นมาได้ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใส่ใจเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เชื่อเหลือเกินว่า จน…เครียด…เก็บตังค์สิ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้กับกระเป๋าสตางค์ของคุณ

ชื่อเรื่อง: จน–เครียด–เก็บตังค์สิ

ผู้แต่ง: พจณี คงคาลัย

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 1

สารบัญ

 • บทที่ 1 วางแผนการเงิน & การออม
  1. เงินเดือนเท่าเดิมจะเพิ่มเงินออมได้อย่างไร     หน้า 13
  2. เป็นหนี้ก็ออมได้     หน้า 16
   ..
 • บทที่ 2 เตรียมตัวเกษียณ
  1. ถึงเวลาหรือยังที่จะคิดถึงอนาคต     หน้า 53
  2. ก้าวสู่วัยเกษียณอย่างมั่นคง     หน้า 56
   ..
 • บทที่ 3 ใช้จ่าย & ใช้ชีวิตอย่างฉลาด
  1. บทเรียน (เรื่องเงินทอง) ก่อนวิวาห์     หน้า 73
  2. เงินทองของชีวิตคู่     หน้า 76
   ..
 • บทที่ 4 วางแผนทำประกัน
  1. ทำไมประกันชีวิตถึงสำคัญ     หน้า 133
  2. ป้องกันเงินออมด้วยการทำประกันสุขภาพ     หน้า 136
   ..
 • ประวัติผู้เขียน

เรียบเรียงข้อมูลโดย: วสันต์ สระพัง งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ