สวมวิญญาณนักเศรษฐศาสตร์ (Discover Your Inner Economist)

สวมวิญญาณนักเศรษฐศาสตร์ (Discover Your Inner Economist)

เรื่องเล่าถึงแรงจูงใจของมนุษย์ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต ผ่านมุมมองตามหลักเศรษฐศาสตร์ จากนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของอเมริกา ที่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินๆ ทองๆ หรือเต็มไปด้วยตัวเลขจุดทศนิยม แต่เล่าถึงเบื้องหลังเหตุการณ์ธรรมดา และชวนกระตุ้นให้คิดตาม จนคุณอาจคิดว่าเศรษฐศาสตร์อยู่รอบตัวเรา

ชื่อเรื่อง: สวมวิญญาณนักเศรษฐศาสตร์ (Discover Your Inner Economist)

โดย: Tyler Cowen (ไทเลอร์ โคเว่น)

แปลโดย: อรนุช อนุศักดิ์เสถียร

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 1

สารบัญ

 • แทนคำนำสำนักพิมพ์ หน้า 6
 • คำนำผู้แปล หน้า 8
 • บทที่ 1 อยากกินกล้วยก็ซื้อกล้วย หน้า 13
 • บทที่ 2 หลักเบื้องต้นเพื่อการควบคุมโลก หน้า 25
 • บทที่ 3 หลักการควบคุมโลก: ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุด หน้า 47ฃ
 • บทที่ 4 จะครอบครองงานศิลปะยิ่งใหญ่ที่เคยมีมาทั้งหมด หน้า 66
 • บทที่ 5 ดูดีในบ้าน เวลาออกเดตและขณะถูกทรมาน หน้า 105
 • บทที่ 6 ศิลปะการหลอกตัวเองที่อันตรายแต่จำเป็น หน้า 147
 • บทที่ 7 กินของดีๆ นอกจากกล้วย หน้า 177
 • บทที่ 8 เลี่ยงบาปเจ็ดประการได้ (หรือไม่) หน้า 205
 • บทที่ 9 ช่วยโลกอย่างไรดี-แจกของขวัญคริศต์มาส เพิ่มทุกบ้านก็ช่วยไม่ได้ หน้า 231
 • บทที่ 10 นักเศรษฐศาสตร์ในตัวคุณกับอนาคตของอารยธรรม หน้า 271
 • บรรณานุกรม หน้า 275
 • คำขอบคุณ หน้า 293
 • รู้จักผู้เขียน หน้า 294
 • รู้จักผู้แปล หน้า 295

รวบรวมข้อมูลโดย: หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด