สุดยอดอัจฉริยะ 100 นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก

รวบรวมประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและได้รับคำยกย่องจากทั่วโลก โดยเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ชาติ ตั้งแต่การสังเกตในการทดลอง จนถึงการตั้งทฤษฎีต่างๆ รวมไปถึงการปรับปรุงทฤษฎีเมื่อค้นพบหลักฐานเพิ่มเติมทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาสิ่งที่มีประโยชน์และก่อให้เกิดความสำเร็จนานับประการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ชื่อเรื่อง: 100 นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก

ผู้เขียน: Jon Balchin

ผู้แปล: จารนัย พณิชยกุล

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3, ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • – สมัยโบราณ
  อานักซีมันเดร์ หน้า 8
  พิทากอรัส หน้า 22
 • ..
 • – สหัสวรรษแรก
  จัง เหิง หน้า 26
  ปโตเลมี หน้า 28
 • ..
 • – ศตวรรษที่ 15
  โยฮันส์ กูเทนเบิร์ก หน้า 34
  เลโอนาร์โด ดา วินชี หน้า 36
 • ..
 • – ศตวรรษที่ 16
  อันเดรียส วีเซเลียส หน้า 40
  วิลเลียม กิลเบิร์ต หน้า 42
 • ..
 • – ศตวรรษที่ 17
  แบล ปาสกาล หน้า 56
  รอเบิร์ต บอยล์ หน้า 58
 • ..
 • – ศตวรรษที่ 18
  เซอร์ไอแซก นิวตัน หน้า 66
  เอ็ดมันด์ แฮลลีย์ หน้า 68
 • ..
 • – ศตวรรษที่ 19
  อเมเดโอ อโวกาโดร หน้า 100
  โซเซฟ เก-ลูชัก หน้า 204
 • ..
 • – ศตวรรษที่ 20
  นิโคลา เทสลา หน้า 206
  เซอร์จอห์น โจเซฟ ทอมสัน หน้า 207
 • ..

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ