อักษรานุกรมอักษรย่อ

รวมอักษรย่อทั้งเก่าและใหม่ เลือกเฉพาะคำที่ถูกต้องที่สุด และมีหลักการเขียนตรงตามความหมายของคำนั้นตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน ทั้งในราชการ เอกชน สื่อมวลชน และสื่อสำนักพิมพ์ กรณีที่ใช้ต่างกันหรือมากกว่าหนึ่งอักษรย่อ จะเอาตัวใช้มากไว้ข้างหน้า ตัวใช้น้อยไว้รองถัดไป หรือไว้ด้านหลัง อักษรย่อภาษาต่างประเทศจัดเรียงลำดับเหมือนอักษรไทย ภาคผนวกให้ความรู้เรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ เช่น รหัสพยัญชนะที่ใช้ในงานสารบรรณ รหัสพยัญชนะประจำจังหวัด การเทียบศักราช และอื่นๆ

ชื่อเรื่อง: อักษรานุกรมอักษรย่อ

ผู้เขียน: สมบัติ จำปาเงิน

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3