ยุทธศิลป์ซุนจื่อ The Art of War ฉบับ 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ

แปลและเรียบเรียงแบบเกาะติดอยู่กับการใช้ภาษาของ “ซุนจื่อ” อย่างเหนียวแน่น เพื่อผู้อ่านจะได้อรรถรสทั้งการทหาร ปรัชญา โดยเฉพาะทางวรรณกรรมอย่างสมบูรณ์ เพื่อจรรโลงความคิดของผู้อ่าน ให้ได้ใช้ความคิดของตนให้ไพศาลล้ำลึกออกไป โดยมิต้องถูกจำกัดจากการอธิบายตัดความของผู้แปล ผู้แปลได้เพิ่มภาคทบวิเคราะห์ และภาคปฏิบัติเข้าไป ซึ่งประกอบไปด้วยบทวิเคราะห์ แนวคิดในภาคปฏิบัติ ข้อมูล และตัวอย่างการรบครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ทั้งของจีน ของไทยและของโลก

ชื่อเรื่อง: ยุทธศิลป์ซุนจื่อ The Art of War ฉบับ 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ

ผู้แปลและค้นคว้ารวบรวม: บุญศักดิ์ แสงระวี

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • กล่าวเกริ่น  หน้า   17
 • บทที่ 1 ประเมินศึก  หน้า   25
 • บทที่ 2 การทำศึก  หน้า   93
 • บทที่ 3 กลวิธีรุก  หน้า 105
 • บทที่ 4 รูปลักษณ์การรบ  หน้า 143
 • บทที่ 5 พลานุภาพ  หน้า 169
 • บทที่ 6 ตื้นลึกหนาบาง  หน้า 185
 • บทที่ 7 การสัประยุทธ์  หน้า 225
 • บทที่ 8 เก้าลักษณะ  หน้า 249
 • บทที่ 9 การเดินทัพ  หน้า 269
 • บทที่ 10 ภูมิประเทศ  หน้า 293
 • บทที่ 11 เก้ายุทธภูมิ  หน้า 309
 • บทที่ 12 โจมตีด้วยเพลิง  หน้า 336
 • บทที่ 13 การใช้จารชน  หน้า 353
 • The Art of War by Sun TZu  หน้า 417-470

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน