พัฒนาสมองซีกซ้ายให้เป็นอัจฉริยะ (Building Left-Brain Power)

พลังธรรมชาติเสริมสร้างสุขภาพ เล่มนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลและรักษาสุขภาพแนวใหม่ แนวธรรมชาติที่ผู้อ่านสามารถนำความรู้ไปใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายราคาแพง ที่สำคัญคือ มันใช้ได้ผล ทั้งการสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและรักษาสุขภาพที่ทรุดโทรมให้กลับดีขึ้น จัดได้ว่า เป็นแนวทางเสริมสร้างสุขภาพดีโดยวิถีทางธรรมชาติ ด้วยการสร้างความเข้าใจธรรมชาติของร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานที่ว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ดังนั้นการดำรงชีวิต ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และนำพลังจากธรรมชาติมาเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายให้แข็งแรง และปรับสภาพให้สมดุลย่อมดีที่สุด

ชื่อเรื่อง: พัฒนาสมองซีกซ้ายให้เป็นอัจฉริยะ (Building Left-Brain Power)

ผู้แต่ง: Allen D. Bragdon and David Gamon. Ph.D.

แปลและเรียบเรียง: จักรกฤษณ์ แก่นจันทร์

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1