ทำอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคอ้วน (Obesity)

โรคอ้วนถือเป็นโรคภัยใหญ่ที่สุดของศตวรรษ องค์การอนามัยโลกได้ประมาณไว้ล่าสุดว่า ปัจจุบัน มีพลโลกที่อ้วนมากถึง 300 ล้านคน และอาจเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวในอีก 20 ปีข้างหน้า หนังสือเล่มนี้มีวิธี ที่ทำให้คุณ กินได้ “ตามใจปาก” โดยไม่ให้อ้วน

ช่วยให้ผู้อ่านป้องกันบุตรหลาน ตั่งแต่ก่อนเริ่มน้ำหนักตัวเกิน ซึ่งจะมีตารางบอกเพื่อจัดระเบียบการกิน ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล พร้อมทั้งให้เกร็ดน่าสนใจเกี่ยวกับอาหารที่ไม่ทำให้อ้วนอีกด้วย

ชื่อเรื่อง: ทำอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคอ้วน (Obesity)

ผู้แต่ง: นายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • บทนำ  หน้า   13
  • บทที่ 1 สถานการณ์โรคอ้วน  หน้า   27
  • บทที่ 2 ผลกระทบของโรคอ้วน  หน้า   39
  • บทที่ 3 การวินิจฉัยโรคอ้วน  หน้า   61
  • บทที่ 4 แนวทางการรักษาโรคอ้วน  หน้า   79
  • บทที่ 5 อาหารควบคุมน้ำหนัก  หน้า 105
  • บทที่ 6 งานวิจัยล่าสุดเรื่องโรคอ้วน  หน้า 131
  • บทที่ 7 ยารักษาโรคอ้วน  หน้า 143