สัตว์ 12 นักษัตรไทย

สัตว์ 12 นักษัตรไทย

เรื่องราวของสัตว์ 12 ชนิดใน 12 นักษัตรกับคนไทย โดยประมวลลักษณะเด่นทางชีววิทยา และพฤติกรรมของสัตว์ทั้ง 12 ชนิด และความเกี่ยวข้องผูกพันกับคนไทย ทั้งที่มีปรากฎในความเชื่อ ศิลปกรรมและวิถีชีวิตไทย มาแต่อดีตจนปัจจุบัน

ชื่อเรื่อง: สัตว์ 12 นักษัตรไทย

จัดทำโดย: ทีมงานนิตยสาร “สารคดี”

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1, ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • จากสำนักพิมพ์  หน้า 7
 • สัตว์ 12 นักษัตร หน้า 10
 • หนู หน้า 14
 • วัว หน้า 28
 • เสือ หน้า 42
 • กระต่าย  หน้า 56
 • นาคหรืองูใหญ่ หน้า 70
 • งู หน้า 84
 • ม้า หน้า 98
 • แพะ หน้า 112
 • ลิง หน้า 126
 • ไก่ หน้า 140
 • หมา หน้า 154
 • หมู หน้า 168

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ