ชีพจรไพร

ชีพจรไพร

หนังสือสารคดีภาพชีวิตสัตว์ป่าเมืองไทย เสนอเรื่องราวของป่า และสัตว์ป่าที่มีชีวิตโดยอาศัยธรรมชาติที่คำจุนซึ่งกันและกัน เมื่อทำลายสิ่งหนึ่งก็เท่ากับทำลายสิ่งหนึ่งไปพร้อมกัน ตราบใดที่มีพื้นที่ป่าอันสมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิดก็ได้อาศัยเป็นบ้านอยู่ หลับนอน หลบภัย และแหล่งอาหาร

ชื่อเรื่อง: ชีพจรไพร

ผู้แต่ง: ม.ล. ปริญญากร วรวรรณ

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • คำนำผู้เขียน
 • คำนำสำนักพิมพ์
 • ชีวิตงามในป่าเปลี่ยนสี  หน้า   16
 • อยู่รอดในป่าแล้ง  หน้า   58
 • ชีวิตใหม่ใต้ละอองฝน  หน้า 104
 • แผนที่  หน้า 154
 • บันทึกหลังเลนส์   หน้า 156
 • บันทึกสัตว์ป่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : เรียบเรียง  หน้า 162
 • ดัชนีภาพและบรรณานุกรม  หน้า 175
 • ผู้สนับสนุน  หน้า 176
 • ภาคผนวก

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ