เด็กชายจากดาวอื่น

เด็กชายจากดาวอื่น

คำนำสำนักพิมพ์ เรื่อง ‘เด็กชายจากดาวอื่น’ ของ ‘วาวแพร’ นับเป็นนวนิยายขนาดสั้นที่แปลกไปจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่องอื่นๆ ของเธอ ในข้อที่ว่าสามารถอ่านได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนได้มุ่งเน้นแสดงความนึกคิดของเด็กๆ ที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ความคิดต่อบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิต ถ้อยคำและการแสดงออกของผู้ใหญ่ที่มีผลต่อเด็กอย่างไม่รู้ตัว

การเขียนวรรณกรรมโดยใช้ตัวละครเด็กให้เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ โดยดำเนินเรื่องและแนวคิดอย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปได้นั้น นับเป็นเรื่องยากพอสมควร แต่ผลงานชิ้นนี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของ ‘วาวแพร’ อีกครั้ง และนับเป็นความสำเร็จในอีกระดับหนึ่งของเธอ

สำนักพิมพ์เยาวชนหวังว่าผู้อ่านจะได้รับสาระจากเรื่องนี้ ไม่เพียงแต่ในลักษณะที่เป็นนวนิยายเท่านั้น

สำนักพิมพ์หนังสือเยาวชน
พฤศจิกายน พ.ศ.2531
(คัดลอกจากหนังสือ “เด็กชายจากดาวอื่น”)

แม้จะเป็นหนังสือเก่าที่พิมพ์มานานแล้ว แต่ก็มีความน่าอ่านไม่น้อย ส่วนผู้เขียนนั้นมีความสามารถในระดับที่ได้รับรางวัลด้านวรรณกรรม และคำประพันธ์เยาวชนมาแล้ว จึงหยิบยกมาแนะนำไว้ ณ ที่นี้

ชื่อเรื่อง: เด็กชายจากดาวอื่น

ผู้แต่ง: วาวแพร

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 1

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

Add a Comment