10 ธ.ค. 2566 สำนักหอสมุดกลาง สถาบันคอมพิวเตอร์ และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมเป็นเจ้าภาพเปิดร้านกาชาดมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในงานกาชาด 100 ปี

10 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 19.00 น. สำนักหอสมุดกลาง สถาบันคอมพิวเตอร์ และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมเป็นเจ้าภาพเปิดร้านกาชาด ปี 2566 ซุ้ม 4.3 ร้านกาชาดมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ สวนลุมพินี

Read more