2 ส.ค. 2556 วันสถาปนา ครบรอบ 42 ปี สำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 น.ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมในโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม : กิจกรรมวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นี้ เป็นวันครบรอบ 42 ปี วันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ช่วงเช้าทำพิธีบวงสรวง อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ต่อด้วยการบวงสรวงพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 1 พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ. ห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1

ภาพบวงสรวง เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 42 ปี สำนักหอสมุดกลาง (2 ส.ค. 2556)
ภาพพิธีบวงสรวง เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 42 ปี สำนักหอสมุดกลาง (2 ส.ค. 2556)

หลังจากนั้นร่วมทำบุญถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์ 7 รูป ทั้งนี้บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย

ภาพทำบุญถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์ 7 รูป  เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 42 ปี สำนักหอสมุดกลาง (2 ส.ค. 2556)
ภาพทำบุญถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์ 7 รูป เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 42 ปี สำนักหอสมุดกลาง (2 ส.ค. 2556)

ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ