Tag Archives: อรรณพ ป้องกัน

31 ส.ค. 2566 ได้รับมอบบอร์ดเกม จากคุณอรรณพ ป้องกัน

ภาพคุณอรรณพ ป้องกัน (ซ้าย) มอบบอร์ดเกม โดยมีนายสุพล สาวินัย (ขวา) นักเอกสารสนเทศชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เป็นผู้รับมอบ
ภาพคุณอรรณพ ป้องกัน (ซ้าย) มอบบอร์ดเกม โดยมีนายสุพล สาวินัย (ขวา) นักเอกสารสนเทศชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เป็นผู้รับมอบ

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ได้รับมอบ บอร์ดเกม “ซุปเปอร์เศรษฐี” และ “Dominoes” รวมจำนวน 2 เกม จากคุณอรรณพ ป้องกัน โดยมีนายสุพล สาวินัย นักเอกสารสนเทศชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการภายในสำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตบางนาต่อไป Continue reading 31 ส.ค. 2566 ได้รับมอบบอร์ดเกม จากคุณอรรณพ ป้องกัน