Tag Archives: สังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย

15 พ.ย. 2566 ได้รับมอบตำรา จากอาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ

ภาพอาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพอาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ อาจารย์โครงการรัสเซียและยูเรเชียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ได้มอบตำรา เรื่อง “สังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย Russian Society and Culture” จำนวน 4 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง Continue reading 15 พ.ย. 2566 ได้รับมอบตำรา จากอาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ