Tag Archives: สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ศรีสวรินทิราวัฒนปวัตติ์ ภาคแรก: มหามกุฏกษัตริย์ราชดนยา จุฬาลงกรณ์บรมนาถบรมราชเทวี

ศรีสวรินทิราวัฒนปวัตติ์ ภาคแรก: มหามกุฏกษัตริย์ราชดนยา จุฬาลงกรณ์บรมนาถบรมราชเทวี

มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ศรีสวรินทิราวัฒนปวัตติ์ ภาคแรก : มหามกุฏกษัตริย์ราชดนยา จุฬาลงกรณ์บรมนาถบรมราชเทวี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และพระเกียรติคุณของสมเด็จ พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า Continue reading ศรีสวรินทิราวัฒนปวัตติ์ ภาคแรก: มหามกุฏกษัตริย์ราชดนยา จุฬาลงกรณ์บรมนาถบรมราชเทวี