Tag Archives: ลักษณะนิติกรรมและหนี้

วันที่ 18 ก.พ. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม

คุณพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด (ซ้าย) ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม มอบหนังสือบริจาค โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ขวา) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
คุณพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด (ซ้าย) ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม มอบหนังสือบริจาค โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ขวา) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คุณพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ได้มอบหนังสือ “คู่มือสัมมนาและลักษณะนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1 ภาคนิติกรรม-สัญญาและระบบพื้นฐานแห่งการบังคับชำระหนี้” จำนวน 96 เล่ม โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ Continue reading วันที่ 18 ก.พ. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม