Tag Archives: รับบริจาค

12 ก.ค. 2567 ได้รับมอบบอร์ดเกม จากอาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักหอสมุดกลาง

ภาพอาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา (ซ้าย) มอบบอร์ดเกม โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง (ขวา) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพอาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา (ซ้าย) มอบบอร์ดเกม โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง (ขวา) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 อาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักหอสมุดกลาง ได้มอบบอร์ดเกม “Potion Explosion ห้องเรียนนักปรุงยา” ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง Continue reading 12 ก.ค. 2567 ได้รับมอบบอร์ดเกม จากอาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักหอสมุดกลาง

11 ก.ค. 2567 ได้รับมอบบอร์ดเกม จากอาจารย์ ดร. ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

ภาพอาจารย์ ดร. ภูวเดช ธนิชานนท์ (ซ้าย) มอบบอร์ดเกม โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง (ขวา) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพอาจารย์ ดร. ภูวเดช ธนิชานนท์ (ซ้าย) มอบบอร์ดเกม โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง (ขวา) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 อาจารย์ ดร. ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบบอร์ดเกม “Food Web” ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง Continue reading 11 ก.ค. 2567 ได้รับมอบบอร์ดเกม จากอาจารย์ ดร. ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

29 เม.ย. 2567 ได้รับมอบบอร์ดเกม จากคุณธนพรรณ ธนันทา

ภาพหน้ากล่องบอร์ดเกม คำต้องห้าม ที่ได้รับมอบจากคุณธนพรรณ ธนันทา
ภาพหน้ากล่องบอร์ดเกม คำต้องห้าม ที่ได้รับมอบจากคุณธนพรรณ ธนันทา

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 คุณธนพรรณ ธนันทา ได้มอบบอร์ดเกม “คำต้องห้าม” จำนวน 1 เกม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุดกลาง ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ Continue reading 29 เม.ย. 2567 ได้รับมอบบอร์ดเกม จากคุณธนพรรณ ธนันทา

8 ธ.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ (ขวา) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ (ขวา) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ ได้มอบหนังสือ “หอจดหมายเหตุต่างประเทศ ทูลกระหม่อมอาจารย์” จำนวน 1 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ Continue reading 8 ธ.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ

2 ธ.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากบริษัท ติลลิกี แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ภาพนายก้องเกียรติ อองสันเทียะ (ขวา) ตัวแทนจาก บริษัท ติลลิกี แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบหนังสือ โดยมีนางสาวเอมิกา โซ๊ะวิเศษ (ซ้าย) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพนายก้องเกียรติ อองสันเทียะ (ขวา) ตัวแทนจาก บริษัท ติลลิกี แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบหนังสือ โดยมีนางสาวเอมิกา โซ๊ะวิเศษ (ซ้าย) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 นายก้องเกียรติ อองสันเทียะ ตัวแทนจาก บริษัท ติลลิกี แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบหนังสือ “คำอธิบาย วิชา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ.อ.ภาค ๑, ภาค ๒, ภาค ๓, ภาค ๔, ภาค ๕, ภาค ๖, ภาค ๗)” เขียนโดย ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่างContinue reading 2 ธ.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากบริษัท ติลลิกี แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด