Tag Archives: รวบรวมปฏิทิน

เดือนมกราคม 2556 รับบริจาคและรวบรวมปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะนำไปมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด

เดือนมกราคม 2556 รับบริจาคและรวบรวมปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะนำไปมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดวันที่ 18 มกราคม 2556 สำนักหอสมุดกลางได้ร่วมโครงการ “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าของคุณมีค่าอย่าทิ้ง” ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยเป็นสื่อกลางรับบริจาคและรวบรวมปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะ นำไปมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงทพฯ เพื่อใช้เป็นบัตรคำอักษรเบรลล์สื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา