Tag Archives: ชัย ราชวัตร

วันที่ 1 ธ.ค. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ ไทยถลอก (ปอกเปิก)

วันที่ 1 ธ.ค. 2558 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือบริจาคที่น่าสนใจเรื่อง “ไทยถลอก (ปอกเปิก)

ไทยถลอก (ปอกเปิก)สาระสังเขป : ไทยถลอก (ปอกเปิก) เป็นหนังสือคัดสรรผลงานการ์ตูนล้อการเมือง เสียดสีสังคม จากคอลัมน์ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ระหว่างปี 2554-2557 Continue reading วันที่ 1 ธ.ค. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ ไทยถลอก (ปอกเปิก)